Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Ξηρά\{ width=

Ξηρά

Ξηράς, ο (στου Ξηρά)
Εικονίζεται στη θέση αυτήν απλά ως «Ξηρά», χωρίς άρθρο, σε χάρτη του Ρεθύμνου του έτους 1925, υπό Λοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Παπαθανασίου. Το τοπων., μάλλον, θα είναι «στου Ξηρά» και θα αφορά στον κτήτορα, συντομευμένου τύπου οικογενειακού Ξηρός> Ξηράς> Ξηρουδάκης.
Πβ. και στον Ασώματο Αγίου Βασιλείου τοπων. στου Ξερέ τον Όρνο, που ως πρώτο συνθετ. έχει συγκεκομμένο τύπο του οικογ. Ξερουδάκης (> Ξερές αντί Ξερός), στον οποίο και ανήκε το δένδρο (η ορνιά), και, επίσης, θέση Ξηργανά, στα (επών. Ξηράκης), στο χωριό Βουλγάρω Κισάμου και ανδρωνυμικό «Ξηρήνας», προφανώς από το «Ξηρός».