Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης

Αγροτικά τοπωνύμια

Αγροτικά τοπωνύμια της σημερινής αστικής περιοχής του Ρεθύμνου

Προερχόμενα, κυρίως,

  1. από χάρτη τού Ρεθύμνου του έτους 1925, υπό Λοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, τον οποίο μας προσέφερε ο φίλος Πολιτικός Μηχανικός Νίκος Σταγάκης και
  2. από παλιές συμβολαιογραφικές πράξεις, τα οποία μας παραχώρησε ο, επίσης, φίλος Πολιτικός Μηχανικός Νίκος Γ. Δασκαλάκης.

Τους ευχαριστώ!