Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Βορθού\{ width=

Βορθού

Βορθού, στου
Εικονίζεται στη θέση αυτήν σε χάρτη του Ρεθύμνου του έτους 1925, υπό Λοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Παπαθανασίου. Θεωρώ ότι το εν λόγω τοπων. έχει σχέση προς το κρητ. προσηγ. «βορθακός» (= βάτραχος), του οποίου είναι συγκεκομμένος τύπος. Εξάλλου, το τοπων., στον προαναφερθέντα χάρτη, τοποθετείται μέσα στο ρέμα του Κουμπέ.
Τοπωνύμιο «Βορθακιάρης», ο (= τόπος γεμάτος βατράχους) απαντά στο χωριό Σελλιά της επαρχίας Αγίου Βασιλείου [από (κρητ. προσηγ. βορθακός και βαρθακός= βάτραχος και επίθημα –ιάρης, πβ. βατουδ-ιάρης και βατουδ-ιαρέ (περιεκτικό)= τόπος που έχει βάτα]. Πβ. και τοπων. Βαρθακονιάς (παραγωγική περιεκτ. κατάλ. –ιάς) στις Στροβλές Κισάμου.