Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Βαλασσανών\{ width=

Βαλασσανών

Βαλασσανών των (στω Βαλασσανώ)
Άγνωστη σήμερα συνοικία των Περιβολίων, που εντοπίσαμε σε συμβόλαιο του 1899, και, προφανώς, αναφέρεται σε συνοικία στην οποία αφθονούσαν οι «Βαλασσάκηδες», γνωστό και σήμερα οικογενειακό του οικισμού, που μας βοηθά να προσδιορίσουμε τη θέση της στα Κάτω Περιβόλια, βόρεια της παλιάς εθνικής οδού, ανατολικά και παρά τη συνοικία Μπιριντζί- Κουλές ή Δεληγιωργιανά (ορισμός θέσης κατά προσέγγιση).