Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Τζαμάρια\{ width=

Τζαμάρια

Τζαμάρια, τα (στα Τζαμάρια)

Το τοπων. εντοπίσαμε στον χάρτη του Λοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, του ετους 1925. Προβληματικό τοπωνύμιο. Να έχει σχέση με «τζαμί», το βρίσκουμε δύσκολο στο μέρος αυτό της Γαλλιανής υπαίθρου. Πιθανότερο, λόγω θέσης και διαμόρφωσης εδάφους, θεωρούμε να πρόκειται για εσφαλμένη εγγραφή του τοπων. «Νταμάρια» (= τόπος εξόρυξης πετρών, μαρμάρων και συναφών υλικλών που χρησιμοποιούνται στις οικοδομες).