Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Τσασίτη\{ width=

Τσασίτη

Τσασίτης, ο (στου Τσασίτη)
Προφανώς πρόκειται για το όνομα του ιδιοκτήτη (γενική κτητική) από κύριο όνομα Τσάσης> του Τσάση> ο Τσασίτης. Το Τσάσης βασίζεται στο Αναστάσης.