Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Τεκές Καλλιθέας\{ width=

Τεκές Καλλιθέας

Τεκές Καλλιθέας, ο (στο dεκέ της Καλλιθέας)
Το τοπων. προέρχεται από σύγχρονο συμβόλαιο του 1960, που ονομάζει έτσι την περιοχή του Κολονακίου, η οποία, βέβαια, δεν αφορά στην Καλλιθέα (τεκές Καλλιθέας), που αρχίζει από το ρυάκι του Συνατσάκη, εκατό (;) μέτρα ανατολικότερα (βλ. σχόλιο στο τοπων. «Χασάν Μπαμπάς» της Τουρκοκρατίας και των Νεοτέρων Χρόνων.