Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Τεκές\{ width=

Τεκές

Τεκές, ο (στο dεκέ)
Το εν λόγω τοπων. προέρχεται από συμβόλαιο του 1960. Το πιθανότερο να έχει την αναφορά του  στον τεκέ του «Χασάν Μπαμπά», ονομασία την οποία, φαίνεται, γενίκευαν, σε παλαιότερες εποχές, σε μιαν αρκετά εκτεταμένη περιοχή, αφού το ίδιο τοπωνύμιο συναντήσαμε και στο «Κολονάκι», σε άλλο συμβόλαιο της ίδιας εποχής (1960). Και βεβαια, τα τοπωνύμια αυτά δεν ειναι του 1960, αλλά εκ μεταγραφής των συμβολαίων πρέπει να προέρχονται από πολύ παλιότερες εποχές.
Το ότι πρόκειται για τον «τεκέ» του «Χασάν Μπαμπά» ενισχύεται και από το παρακείμενο τοπωνύμιο του «Μπαμπά τα Κεντράδια«