Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Ταμπακαριά ή  Μανουριανά\{ width=

Ταμπακαριά ή Μανουριανά

Ταμπακαριά, τα (στα Ταbακαριά) ή Μανουριανά, τα (στα Μανουριανά) [συνοικία]
Τα «Ταμπακαριά» (τουρκ. tabak= βυρσοδεψεία) βρίσκονταν στην αρχή της σημερινής Θεοτοκοπούλου, παρά το ρέμα, μάλλον, Συνατσάκη, απ’ όπου και μεταφέρθηκαν στην περιοχή του Κουμπέ. Τη συνοικία αυτήν, στην περιοχή Συνατσάκη, με το όνομα Ταμπακαριά, πρέπει να προσδιορίσουμε πριν από τα μέσα του 19ου αιώνα.
Η εν λόγω συνοικία «Ταμπακαριά» (και «Δαμπακαριά» επί το… λογιότερον) πρέπει να ακουγόταν και με το όνομα «Μανουριανά» (από οικογ., προφανώς, Μανουράς της εν λόγω περιοχής), όπως διαβάζουμε στην εφημ. «Επιθεώρησις» της 29-11-1904 («διά την κατασκευήν μίας μικράς γεφύρας και επισκευής της οδού της ενούσης τα «Ταμπακαριά» ή «Μανουριανά» με την πόλιν»), σε συνδυασμό με την εφημ. «Επιθεώρησις», της 6-3-1905, όπου- για το ίδιο προφανώς έργο, που συνεχιζόταν- σημειώνεται: «κατασκευή οχετού και βατής οδού, διά την συγκοινωνίαν πόλεως Ρεθύμνης και της συνοικίας Δαμπακαριά».