Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Στρατώνες\{ width=

Στρατώνες

Στρατώνες, οι (στους Στρατώνες) [συνοικία]
Εικονίζονται στη θέση αυτήν σε χάρτη του Ρεθύμνου του έτους 1925, υπό Λοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Παπαθανασίου.
Πρόκειται, βέβαια, για τον λεγόμενο «Στρατώνα των Ρώσων», ένα περήφανο και εξίσου μεγαλοπρεπές, με αυτό της σημερινής Νομαρχίας, κτίριο, που επονομάσθηκε έτσι (δηλαδή «Στρατώνας»), γιατί σε αυτόν διέμειναν οι Ρώσοι στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας [βλ. περισσότερα στα λήμματα: «Κισλά« (τουρκ. kιşla= στρατώνας) των χρόνων της Τουρκοκρατίας και «Καινούρια« και «Μαρμαρόπορτα« των Νεοτέρων Χρόνων].