Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Στέρνες\{ width=

Στέρνες

Στέρνες, οι (στσι Στέρνες)
Εικονίζεται στη θέση αυτήν σε χάρτη του Ρεθύμνου του έτους 1925, υπό Λοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Παπαθανασίου.
Προφανώς, παλιότερα, θα μαρτυρούνταν στην περιοχή η ύπαρξη στερνών. Πρόκειται για καλλιεργούμενη περιοχή.