Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Σωτήρας Χριστός\{ width=

Σωτήρας Χριστός

Σωτήρας Χριστός, ο (στο Σωτήρα Χριστό) [μονή]
Α΄ περίοδος δράσης – Βενετοκρατία (περίπου 1550- 1646)
Η μονή επί Βενετοκρατίας ήταν γνωστή ως Μονή Αγίου Ιωάννου του Ερημίτου, του Γουβερνέτου Χανίων, ήταν ορθόδοξη  και δεν είχε καμιά σχέση με τη ρ/καθολική λατρεία τής Παναγίας των Ερημιτανών μοναχών, όπως υπέθεσαν ορισμένοι ερευνητές.
Β΄ περίοδος δράσης (1936- σήμερα)
Νεότερος ιδρυτής της Ι. Μονής του Σωτήρος υπήρξε, το έτος 1936, ο Γέροντας Νέστωρ Βασσάλος (1876- 1957), από τους Δαφνέδες Μυλοποτάμου, κοινωνικός εργάτης και δάσκαλος της ζωγραφικής τέχνης και αγιογραφίας στους νέους του Ρεθύμνου (βλ. και λήμμα Άγιος Ιωάννης Ερημίτης των χρόνων της Ενετοκρατίας).
(Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Κουμπέ Ρεθύμνου και ο νεότερος ιδρυτής της Νέστωρ Ι. Βασσάλος, ο Διονυσιάτης, Ρέθυμνο 2011).