Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Σωχώρα\{ width=

Σωχώρα

Σωχώρα, η (στη Σωχώρα)
Το τοπωνύμιο «Σώχωρο» ετυμολογείται με δυο εκδοχές, διαφοροποιούμενης ανάλογα της ορθογραφίας: α) από έσω+ χώρος> εσώχωρο> σώχωρο και αναφέρεται στα χωράφια που βρίσκονται κοντά στο χωριό (αντίθ. ξωχώραφα=τα απομακρυσμένα) και β) από ίσος+ χώρος> ισόχωρο> σόχωρο. Σωστή θεωρούμε την πρώτη εκδοχή, γιατί ως τοπωνύμια, τα Σώχωρα, απαντούν πάντοτε κοντά ή μέσα στα χωριά και ποτέ μακριά από χωριά ή στα βουνά! Εδώ, με μεγεθυντική σημασία, γιατί αφορά σε μεγάλο σώχωρο.
Στο μέρος αυτό κτίστηκε, κατά τα έτη 1950- 1955, το νέο σχολείο των Περιβολίων. Στην ίδια περιοχή του δημοτικού σχολείου ιδρύθηκαν, κατά το έτος 1970, και οι Τεχνικές Σχολές Ρεθύμνου, στα κτίρια των οποίων στεγάστηκε προσωρινά το Πανεπιστήμιο, από το ακαδημαϊκό έτος 1977-78, που άρχισε η λειτουργία του στο Ρέθυμνο, με πρώτη σχολή τη Φιλοσοφική, μέχρι τον Μάρτιο του 1998, που μεταφέρθηκε στα σύγχρονα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης του Γάλλου.