Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Σκουλούδη Χωράφα\{ width=

Σκουλούδη Χωράφα

Σκουλούδη η Χωράφα, του (στου Σκουλούδη τη Χωράφα)
Πρόκειται για τον χώρο δυτικά του δημοτικού σχολείου, όπου μέχρι πρόσφατα (2000;) υπήρχαν τα υπολείμματα της έπαυλης, όπως ακουγόταν, του Σκουλούδη. Ο χώρος σήμερα έχει πλήρως οικοδομηθεί. Στον χώρο αυτόν υπήρχε το υποπροξενείο ή η έπαυλη του υποπρόξενου της Ρωσίας στο Ρέθυμνο, Γεώργιο Σκουλούδη.