Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Σκαρπίτση\{ width=

Σκαρπίτση

Σκαρπίτσης, ο (στου Σκαρπίτση)
Εικονίζεται στη θέση αυτήν σε χάρτη του Ρεθύμνου του έτους 1925, υπό Λοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Παπαθανασίου.
Το τοπων. μοιάζει με οικογεν. (ο Σκαρπίτσης) από ιταλ. scarpa [= οι διευρυμένες με κλίση βάσεις τείχους ή οχυρώματος (βλ. και τοπων. Σκάρπα των Νεότερων Χρόνων)].