Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Σκάφες\{ width=

Σκάφες

Σκάφες, οι (στσι Σκάφες)
Η περιοχή παλιότερα ήταν γεμάτη αμπέλια. Το τοπωνύμιο προέρχεται από τη διαμόρφωση, προφανώς, του εδάφους (εδαφωνύμιο), που δίνει την εντύπωση «σκάφης». Όταν το τοπωνύμιο απαντά στον πληθυντικό άριθμό, όπως εδώ (Σκάφες, Σκαφίδια, Σκαφάκια), τότε, συνήθως, αναφέρεται σε μικρά βαθουλώματα, που από μακριά δίνουν την εντύπωση σκάφης. Το ίδιο όνομα δίνεται, περαιτέρω, και σε περιοχές με πηγές νερού και δεξαμενές για το πότισμα των ζώων, που μοιάζουν με σκάφες.