Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Συντρεδιανά\{ width=

Συντρεδιανά

Συντρεδιανά, τα (στα Συdρεδιανά)
Για τον πληθυντ. του ουδετ. σε –ιανά ο Γ. Ν. Χατζιδάκις διδάσκει ότι δηλώνει κτήματα, ενώ ο κτήτορας δηλώνεται με το θέμα τού επωνύμου, οπότε εδώ με το τοπων. Συντρεδ-ιανά δηλώνονται, θεωρώ, κτήματα Ανδρεδάκηδων . Μάλλον, δε, οι ιδιοκτησίες θα ανήκαν από κοινού σε δύο ή περισσότερες οικογένειες Ανδρεδάκηδων, κάτι που δηλώνεται, μάλλον, από την πρόθεση συν (συν + Ανδρεδ-άκης> συν- ανδρεδ-ιανά> συν- (α)ντρεδ- ιανά), κατά το Παπαδάκης> Παπαδ- ιανά.