Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Σιδηρουργών\{ width=

Σιδηρουργών

Σιδηρουργών, των (στω Σιδηρουργώ) [συνοικία]
Πρόκειται για τη σημερινή οδό Ηγουμένου Μελχισεδέκ, που ενώνει τη Γοβατζιδάκη με την Τζάνε Μπουνιαλή (Πεταλάδικα). Το όνομα, ασφαλώς, εκ του σιναφιού των σιδηρουργών, που είχε εκεί τα καταστήματά του (βλ., επίσης, και λήμμα: Μεγάλη Πόρτα).