Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Σφακάκι\{ width=

Σφακάκι

Σφακάκι, το (στο Σφακάκι)
Πρόκειται για βαλτώδες μέρος της γενικότερης περιοχής που ονομάζεται Αλμπάνη (το) Μετόχι (στου). Με τον όρο «σφάκα» (κι εδώ υποκορ. Σφακάκι= μικρό φυτό σφάκας) ονομάζουμε το γνωστό φυτό ασφάκα, πικροδάφνη, ροδοδάφνη (στην Κρήτη), λόγ. φλωμίς η θαμνώδης (Phlomis fruticosa).