Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Σφαγεία\{ width=

Σφαγεία

Σφαγεία, στα (στα Σφαγεία)
Λίγο δυτικότερα της Εβραϊκής Συνοικίας (Judeca) (βλ. λήμμα) υπήρχε και το Οβραίικο Γιοφύρι (βλ. λήμμα), παρά το ρέμα που παραρρέει εκεί, ενώ φυσική θεωρούμε και την παρουσία στο ίδιο αυτό σημείο, παρά το ρέμα, και των εν λόγω Μουσουλμανικών Σφαγείων, ενώ τα σφαγεία των χριστιανών είναι γνωστό ότι βρίσκονταν στην περιοχή του χειμάρρου «Καμαράκι« (ορισμός θέσης κατά προσέγγιση) (Βλ. και λήμμα: Χασαπιά).