Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Ροδαρέ\{ width=

Ροδαρέ

Ροδαρέ, η (στη Ροδαρέ)
Άγνωστο, μη καταγεγραμμένο τοπωνύμιο, που το εντοπίσαμε σε συμβολαιογραφική πράξη του τέλους της Τουρκοκρατίας (1898). Από τα παρατιθέμενα δε σε αυτήν στοιχεία συμπεραίνω με αρκετή ασφάλεια ότι πρόκειται για περιοχή της Μεσοχωριάς, βόρεια της παλαιάς εθνικής οδού (αφού πρόκειται για περιβόλι ποτιστικό από τα πηγάδια της εποχής εκείνης με τα περίφημα γεράνια τους προς άντληση του νερού), και, μάλιστα, για την περιοχή όπου σήμερα κατοικώ μετά της οικογενείας μου, στην περιοχή Σβίγα (βλ. ομώνυμο τοπωνύμιο) και παρά το Ρυάκι του Μπαρά.
Ως προς το όνομα, θα οφείλεται, προφανώς, σε μεγάλη ροδαρέ (=τριανταφυλιά), που θα υπήρχε και θα χαρακτήριζε την εν λόγω περιοχή. Πρόκειται, άρα, για φυτωνυμικό τοπωνύμιο (ροδαρέ, η= η τριανταφυλλιά, μτγν. ροδαρέα< αρχ. ροδάριον< ρόδον, πβ. και ροϊδέ ή ροδέ).