Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Ρεβυθές\{ width=

Ρεβυθές

Ρεβυθές, οι (στσι Ρεβυθές)
Καλλιεργήσιμη περιοχή, με αμπέλια και χωράφια, που, πιθανόν, παλιότερα, θα φύτευαν ρεβύθια [πβ. και τοπων. Κριθαρές, Ταηδές, Ψαρές (όπου φύτευαν ψαρές (παπούλες) κ.λπ.].