Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Ρέμα Μαριάς\{ width=

Ρέμα Μαριάς

Ρέμα Μαριάς
Μικρό ρέμα που συμβάλλει στο ρέμα Ματζουράλια, νότια του Κόμβου Ατσιπόπουλου. Το όνομα από κάποιο, μάλλον, περιστατικό που θα έλαβε χώρα σε αυτό με γυναίκα που θα έφερε το εν λόγω βαπτιστικό όνομα Μαρία (> Μαριά) (πβ., εδώ, και την περίπτωση του γνωστού χωριού Μαριού, του δήμου Αγίου Βασιλείου).