Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Προκυμαία\{ width=

Προκυμαία

           Προκυμαία, η (στη bροκυμαία)

Το τοπωνύμιο μαρτυρείται από την περίοδο της Αυτονομίας. Η κατασκευή τού  α΄ σταδίου της προκυμαίας τοποθετείται στα χρόνια των Ρώσων, όπως διαβάζουμε στην ημερήσια διάταξη, αρ. 26, της 17ης Νοεμβρίου 1898, όπου στην παράγρ. 6 σημειώνεται:
«Διά να εξωραϊσθεί η είσοδος του λιμένος της πόλεως και να αρθή η μεγάλη επισώρευσις των εκφορτωνομένων εμπορευμάτων, διατάσσω να ευρυνθή η προκυμαία τού εν λόγω λιμένος και αναθέτω εις την Δημαρχίαν την εκτέλεσιν των προς τούτο έργων».
                                                                                                                                                                 Ο Διοιητής Θ. Δε Χιοστάκ

Αυτή, λοιπόν, είναι η ημερομηνία που αποφασίστηκε η κατασκευή της προκυμαίας,  η οποία ολοκληρώθηκε πριν το έτος 1904. Ένα κομμάτι, όμως, πρέπει να είχε κατασκευαστεί δύο, μόλις, μήνες μετά την 17-11-1898, αφού το βλέπουμε στη φωτογραφία άφιξης του πρίγκιπος Γεωργίου, την 9-1-1899. Γι’ αυτό, ακριβώς, μετά την κατασκευή της προκυμαίας, ο χώρος ονομάστηκε πλατεία Χιοστάκ, προς τιμήν του διοικητή των ρωσικών δυνάμεων στο Ρέθυμνο.
Η προκυμαία υπήρξε και συνεχίζει να είναι ο χώρος ψυχαγωγίας των Ρεθεμνιωτών, με τα άφθονα κέντρα ψυχαγωγίας και εστίασης που διαθέτει και τη βραδυνή της «βόλτα», όπως αποκαλούνταν, τότε, από τους παλιούς Ρεθεμνιώτες το γνωστό νυφοπάζαρο, που γινόταν συχνά κάτω από τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου. Αληθινά πολιτιστικά πανηγύρια αποτελούσαν τα καλοκαίρια οι Κυριακάτικες συναυλίες της Φιλαρμονικής του Δήμου, με τον αρχιμουσικό Γκίνο, που έπαιζε εναλλάξ τη μια Κυριακή στον Κήπο και την άλλη στην προκυμαία, έξω από το τότε Δημαρχείο, που κρατούσε από την Αρκαδίου μέχρι την προκυμαία, και είχε είσοδο από τη σημερινή οδό Μελιδόνη, παρά την συνοικία Χαλάστρα. όπως ονομαζόταν η περιοχή αυτή από τους παλιούς Ρεθυμνιώτες.
Η κατασκευή του νέου λιμανιού κατά τη δεκαετία του ’60 δημιούργησε τη γνωστή σήμερα εικόνα με την εκτεταμένη προσάμμωση, που απομάκρυνε τη θάλασσα από την παραλία κατά δεκάδες μέτρα, αλλοιώνοντας ουσιασιτκά την ονοματαλογία και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του τοπωνυμίου.