Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Προφήτης Ηλίας\{ width=

Προφήτης Ηλίας

Προφήτης Ηλίας, ο (στο bροφήτη Ηλία)
Πρόκειται, μάλλον, για το ένα από τα τρία μοναστήρια του ομώνυμου τοπωνυμίου (Τρία Μοναστήρια) στα νότια τής πόλης του Ρεθύμνου. Θα μπορούσαμε, ίσως, να το αναζητήσουμε στο σημερινό ομώνυμο ναΰδριο της περιοχής, τον Προφήτη Ηλία, επί του δρόμου που οδηγεί προς την Αγία Γαλήνη (βλ. και τοπων. Τρία Μοναστήρια των Νεοτέρων Χρόνων).