Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Πρεβελιανό Κονάκι\{ width=

Πρεβελιανό Κονάκι

Πρεβελιανό Κονάκι, το (στο Πρεβελιανό Κονάκι)
Βρισκόταν παραπλεύρως του παλαιού Δεσποτικού, παρά τον μητροπολιτικό ναό, και ήταν- όπως δηλώνεται από το όνομα- ιδιοκτησία της Ι. Μονής Πρέβελη.