Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Πεταλάδικα\{ width=

Πεταλάδικα

Πεταλάδικα (τα) ή Σωμαράδικα, τα (στα Πεταλάδικα ή στα Σωμαράδικα) [συνοικία]
Βρίσκονταν στη σημερινή οδό Τζάνε-Μπουνιαλή, 1η πάροδο (αριστερά) της Εθνικής Αντιστάσεως (Μικρής Αγοράς), στην οποία, μέχρι και στις αρχές της δεκαετίας του ’60, υπήρχαν τα πεταλάδικα και τα σαμαράδικα της πόλης.
Σε δύο, τουλάχιστον, συμβολαιογραφικές πράξεις των τελευταίων ετών της Τουρκοκρατίας (1899), συναντήσαμε οδό «Δερμάτων», παντελώς άγνωστη σήμερα και μη καταγεγραμμένη. Κατά λέξη, στις πράξεις αυτές, σημειώνεται: «εν τω καταστήματι του εφκαφίου, κειμένου κατά την συνοικίαν «Μεγάλη Πόρτα», οδός «Δερμάτων», εν τω περιβόλω τού Τζαμίου…» .
Την οδό «Δερμάτων» ταυτίζουμε με τα εν λόγω Πεταλάδικα, σημερινή οδό Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, για τα σαγματοποιεία (σαμαράδικα) που, επίσης, υπήρχαν εκεί. Πιθανόν, όμως, και να συνέχιζε ανατολικά, στην οδό, δηλαδή, Τομπάζη, και αυτό λόγω της αναφοράς που γίνεται στη συμβολαιογραφική πράξη, «εν τω περιβόλω τού Τζαμίου», που, προφανώς, αναφέρεται στο εκεί τζαμί της Βαλιδέ Σουλτάνας.