Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Περβόλα\{ width=

Περβόλα

Περβόλα, η (στη bερβόλα)
Στην εν λόγω Περβόλα, νοτίως της οδού Δημακοπούλου, που σήμερα είναι πυκνά δομημένη περιοχή, κατά τις δεκαετίες του ’50- ’70 συνέχιζαν να είναι εμφανή τα τείχη της Βενετοκρατίας, ενώ ακόμα και σήμερα σε σημεία νοτίως του 3ου Δημοτικού Σχολείου συνεχίζουν να παρατηρούνται κάποια υπολείμματα των τειχών. Η Περβόλα υπήρξε χώρος αναψυχής για τα παιδιά της γύρω περιοχής μέχρι και τη δεκαετία του εβδομήντα, οπότε άρχισε η οικοδόμησή της.