Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Περδίκη Μετόχι\{ width=

Περδίκη Μετόχι

Περδίκη Μετόχι, το (στου Περδίκη το Μετόχι).
Προφανώς πρόκειται για οικογενειακό «Περδίκης», με προέλευση από το ζωικό βασίλειο και πιο συγκεκριμένα από το πουλί πέρδικα. Πβ. και το «Περδικάρης» [= ο άνθρωπος που ανακαλύπτει και συλλαμβάνει (ζωντανή ή νεκρή) την πέρδικα], σύνηθες οικογενειακό στα χρόνια τής Ενετοκρατίας, αφού απαντά επανειλημμένα στους νοταρίους. Εδώ βρίσκεται ο βυζαντινός ναός του Αγίου Ευτυχίου.