Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Πατσός\{ width=

Πατσός

Πατσός, ο (στου Πατσού)
Το ερμηνεύω σύμφωνα με τις εκδοχές που έχουν διατυπωθεί για το ομώνυμο μακροτοπωνύμιο τού γνωστού χωριού «Πατσός» Αμαρίου Ρεθύμνου. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Στ. Σπανάκη προέρχεται από διαλ. πατσός, -ή, – ό και σημαίνει αυτόν που έχει κομμένη τη μύτη, ενώ απαντά συχνά και ως ονομασία απότομων βουνών και ακρωτηρίων (πβ. σε έγγραφο τού 1320 «ακουμβίζει εις το ακρωτήριον το λεγόμενον Πατζόν», Αctes de Xenophon 56). Ο ίδιος συνδέει με μαρτυρημένο επών. Paço ή Pazo (ή ενδεχομένως ιταλ. pazzo = “τρελός, αλλά και ευτράπελος, αστείος, υπερβολικός, παράξενος”). Από την άλλη ο P. Faure (1967, 68) θεωρεί το τοπων. προελληικό, καθώς ο τόπος φιλοξενεί μινωικά ευρήματα και της γεωμετρικής εποχής.