Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Παλιάλωνα\{ width=

Παλιάλωνα

Παλιάλωνα, τα (στα Παλιάλωνα)
Όπου παλιά υπήρχαν αλώνια. Τα τοπων. με α΄ συνθετικό το επίθετο «παλιός» είναι συνηθέστατα ανά την κρητική ύπαιθρο. Έτσι, στην επαρχία, για παράδειγμα, Αγίου Βασιλείου επανειλημμένα συναντούμε τοπωνύμια της μορφής αυτής: Παλιοκάνεβα (στα), bαλιόμυλο, στο (Άγιος Ιωάννης), bαλαικκλησά (στη), Παλιάμπελα (στα), Παλιομίτατο (στο), Παλιολίβαδο, στο (Ακτούντα), bαλιόφουρνο, στο (Βρύσες), Παλιάλωνα, στα (Δρύμισκος), bαλιά Καμάρα, στη (Κοξαρέ), bαλιόμαdρα (στη), Παλιομέλισσες (στσι), bαλιοταβέρνα, στη (Μέλαμπες, Μαριού) κ.λπ.