Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Όχερης ο Εγκρεμός\{ width=

Όχερης ο Εγκρεμός

Όχερης ο Εγκρεμός, ο (στσ’ Όχερης τον Εγκρεμό)
Όχερη, η= η λαβή του αλετριού, του αρότρου, η έχερη.
Εγκρεμός < μεσ.  ελληνική < εγκρεμνός < γκρεμνός.
Μάλλον πρόκειται για απόκρημνο μέρος, όπου αροτριούσαν τα χωράφια με το αλέτρι.