Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μουσουλμανικά Σφαγεία\{ width=

Μουσουλμανικά Σφαγεία

Μουσουλμανικά Σφαγεία (στα Μουσουλμανικά Σφαγεία)
Λίγο δυτικότερα της εβραϊκής συνοικίας υπήρχε το Οβραίικο Γιοφύρι, παρά το ρέμα που παραρρέει εκεί (ο λόγος, προφανώς, για το ρέμα Γερανιώτικα). Φυσική θεωρούμε και την παρουσία στο ίδιο αυτό σημείο, παρά το ρέμα, και των μουσουλμανικών σφαγείων, ενώ τα σφαγεία των χριστιανών είναι γνωστό ότι βρίσκονταν στην περιοχή του χειμάρρου Καμαράκι (Βλ. επίσης και Εβραϊκή συνοικία των Νεοτέρων Χρόνων).