Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μύλος Χατζηπαράσχου\{ width=

Μύλος Χατζηπαράσχου

Μύλος του Χατζηπαράσχου«, ο (στο Μύλο του Χατζηπαράσχου)
Στην περιοχή Μαυρολίβαδα υπήρχε ο μύλος του Χατζηπαράσχου, που έδωσε το όνομά του στον μικρό, γύρω του, συνοικισμό, όπου υπήρχαν οι κατοικίες των οικογενειών Δρανδάκη και Μελισσουργού.