Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μεζάρια\{ width=

Μεζάρια

Μεζάρια, τα (στα Μεζάρια)
Βρίσκονταν απέναντι και νοτίως της ΒΙΟ. Το όνομα, προφανώς, από την ύπαρξη στην περιοχή κάποιων τουρκ. τάφων (τουρκ. mezar= τάφος). Μάλιστα, σε κάποια συμβόλαια, αναφέρεται και η ονομασία Οθωμανικό Νεκροταφείο.