Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ\{ width=

ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ

Τα Περιβόλια, κατά μήκος του αιγιαλού απλωμένα, ήταν χωρισμένα σε τρεις ευρύτερες περιοχές, ας τις ονομάσουμε «ζώνες»:

α) τα Κάτω Περβόλια
β) τη Μεσοχωριά και
γ) τα Πέρα Περβόλια