Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μεσκινιά\{ width=

Μεσκινιά

Μεσκινιά, η (στη Μεσκινιά) [και Λαβοχώρι και Λωβοχώρι, το (κατά Σταυράκη) και Μεσκιναριά, στον χάρτη του Ρεθύμνου (1925) από τον λοχαγό Κ. Παπαθανασίου]
Έτσι ονομαζόταν η περιοχή πάνω από το χριστιανικό νεκροταφείο της πόλης, στη βορινή πλαγιά του σημερινού λόφου του Τιμίου Σταυρού. Η λέξη από το τουρκικο miskin (= λεπρός), γιατί εκεί απομονώνονταν οι λεπροί από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ου, όταν μεταφέρθηκαν στη γνωστή Σπιναλόγκα, το, έκτοτε, αποκαλούμενο και «Νησί των Λεπρών». Η συνοικία διατηρεί την ονομασία της μέχρι και σήμερα. (βλ. το ίδιο λήμμα και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας).