Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μεσαμπελίτισσα\{ width=

Μεσαμπελίτισσα

Μεσαμπελίτισσα, η (στη Μεσαbελίτισσα) [Μονή]
Το τοπωνύμιο είναι παλιό, της Βενετοκρατίας, αλλά το συγκαταλέγουμε και στην παρούσα συγκέντρωση τοπωνυμίων των Νεοτέρων Χρόνων, γιατί και σήμερα- όπως και επί Ενετοκρατίας (αλλά σαφώς σπανιότερα)- η περιοχή συνεχίζει να αποκαλείται και έτσι, ως Μεσαμπελίτισσα. «Επιθυμώ να θαφτώ στη Μεσαμπελίτισσα», ήταν συνήθης φράση διαθετών σε Πράξεις των νοταρίων της Βενετοκρατίας, αλλά και και σήμερα χάριν, περισσσότερο, χαριεντισμού (δες και τα ομώνυμα λήμματα των χρόνων της Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας).