Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μέλισσες\{ width=

Μέλισσες

Μέλισσες, οι (στσι Μέλισσες)
Το τοπωνύμιο εντοπίζεται νότια των Περιβολίων και ανατολικά του χειμάρρου «Κουτσουλίδι», όπου από τη ρίζα ενός βράχου ανέβλυζε, παλιά, νερό (βλ. τοπων. στο Μαύρο Κόλυμπο). Το όνομα, προφανώς, από το νέφος των μελισσών που θα συγκεντρωνόταν στο μέρος αυτό της ανάβλυσης του ύδατος.