Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μεγάλη Αγορά\{ width=

Μεγάλη Αγορά

Μεγάλη Αγορά, η (στη Μεγάλη Αγορά) [συνοικία]
Ξεκινούσε από την ανατολική καστρόπορτα (Πύλη της Άμμου) του βενετσιάνικου τείχους της πόλης, στη σημερινή πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη, και κατέληγε στο βενετσιάνικο λιμάνι. Κεντρική αγορά του Ρεθύμνου έβριθε και βρίθει και σήμερα καταστημάτων και καφενείων, όπου συχνάζει ο λεγόμενος «κινητός» κόσμος.