Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μαύρος Κόλυμπος\{ width=

Μαύρος Κόλυμπος

Μαύρος Κόλυμπος, ο (στο Μαύρο Κόλυbο)
Ανατολικά στο «Ρέμα τ” Αποθαμένου» (που αποτελεί προέκταση του χειμάρρου Κουτσουλίδη), στη συμβολή του με άλλο ρυάκι, που κατέρχεται από νότια, σχηματίζεται ένας μεγάλος λάκκος [κόλυμπος (ο) και κολύμπα, η= κοίλωμα, λάκκος του εδάφους με νερό]. Το επίθ. «μαύρος» δηλώνει, προφανώς, το μέγεθος του κολύμπου, που δεν ήταν, δηλαδή, ορατός ο βυθός του [πβ. και μαυροπηγή (= πλούσια σε νερό πηγή), αλλά και μαύρα νερά= τα πλούσια πηγαία νερά]. Το νερό του ανέβλυζε αμέσως λίγο πιο κάτω, από τη ρίζα ενός βράχου. Ο τόπος εκεί ονομάζεται «Μέλισσες» (βλ. σχετικό τοπωνύμιο).