Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μαυρολίβαδα\{ width=

Μαυρολίβαδα

Μαυρολίβαδα, τα (στα Μαυρολίβαδα)
Παλιά εδώ η περιοχή ήταν βαλτώδης, με πολύ εύφορα λιβάδια με μαυροχώματα. Το τοπων., άρα, αναφέρεται στην ποιότητα και απόχρωση του εδάφους).