Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μαυροχάρακα\{ width=

Μαυροχάρακα

Μαυροχάρακα, τα (στα Μαυροχάρακα)
Όπου μαύρα χαράκια, βράχια, αποτελούν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής. Το μαύρο χρώμα οφείλεται στην ύπαρξη σιδηροπυρίτη στα πετρώματα της συγκεκριμένης περιοχής.
O Γ. N. Xατζηδάκις σημειώνει τον τρόπο που η στρατιωτική λέξη «χάραξ» από την πρώτη της σημασία έφτασε να σημαίνει βράχος. «Tο πάλαι, σημειώνει, χάραξ εδήλου άλλα τε και το οχύρωμα των στρατοπέδων. Eπειδή δε εν Kρήτη και ο πόλεμος δεν ήτο σπάνιος και τα άριστα χαρακώματα παρείχεν η φύσις δια των πολλών και μεγάλων πετρών, ωνομάσθησαν αι πέτραι αύται χαράκοι, χαράκια, όθεν παρέμεινε μέχρι σήμερα η στρατιωτική αύτη λέξη».