Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μαρμαρόπορτα\{ width=

Μαρμαρόπορτα

Μαρμαρόπορτα ή Καινούρια (Πόρτα) ή Χανιόπορτα (γιατί κοίταζε προς τα Χανιά) ή Πόρτα του Στρατώνα [συνοικία]
Συσσώρευση πολλών ονομασιών που όλες αναφέρονται στην ίδια θέση- δηλαδή αυτήν του σημερινού ΚΤΕΛ και του κλειστού Γυμναστηρίου «Μελίνα Μερκούρη», στη συνοικία του Αγίου Νικολάου- με διαφορετική, όμως, αφετηρία γένεσης της κάθε ονομασίας. Η τελευταία ονομασία προήλθε από τον εκεί παρακείμενο Στρατώνα των Ρώσων {βλ. και Μερμελή Καπή (= Μαρμαρόπορτα) των χρόνων της Τουρκοκρατίας, «Καινούρια« των Νεοτέρων Χρόνων και, σχετικά με την τελευταία ονομασία (Πόρτα του Στρατώνα), συνοικίες Κισλά και Γενή Καπή [=Καινούρια (Πόρτα)] των χρόνων της Τουρκοκρατίας}.