Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μακρέ Πεζούλα\{ width=

Μακρέ Πεζούλα

Μακρέ Πεζούλα, η (στη Μακρέ Πεζούλα)
Το επίθετο «μακρύς», εδώ, με το ουσ. «πεζούλα» σχηματίζει περιφραστικό μεγεθυντικό.
Πβ., επίσης, Μακρέ Πεζούλα, στη (Αγία Πελαγία), Μακρέ Λουρί, στο (Άγιος Ιωάννης), Μακρύ Πλατάνου, στου (Βάτος), Μακρέ Σπήλιο, στο (Κοξαρέ), Μακρύλαγκο, στο (Λαμπηνή) αλλά και bλατέ Λυγιά, στη (Λαμπηνή) και Πολλά Χαλίκια, στα (Μαριού).