Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Λατομείο\{ width=

Λατομείο

Λατομείο, το (στο Λατομείο)

Στη θέση αυτή, πάνω από τον σημερινό ναό τής αγίας Φωτεινής, στον χάρτη του Λοχαγού Κ. Παπαθανασίου (1925), σημειώνεται και δεύτερο, πέραν του γειτονικού, αυτού του Λαμέρα, λατομείο.