Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Λαγκός\{ width=

Λαγκός

Λαγκός, ο (στο Λαγκό)
Εικονίζεται στη θέση αυτήν, σε χάρτη του Ρεθύμνου του έτους 1925, υπό Λοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Παπαθανασίου. Το τοπων. αναφέρεται σε λαγκό [= λαγκάδι, κοιλάδα στενή ανάμεσα σε βουνά, μσν. λάγκος (= κοιλάδα)< αρχ. λάκκος, με κατέβασμα του τόνου]. Βλ. και λήμμα: «Ιρφάνη Λαγκός«  στα Τρία Μοναστήρια.