Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Κρύο Πηγάιδι\{ width=

Κρύο Πηγάιδι

Κρύο Πηγάιδι, το (στο Κρύο Πηγάιδι)
Το β΄ συνθετ., «πηγάιδι» (αντί «πηγάδι», πβ. και υποκορ. «πηγαϊδούρι» κατ’ επίδρασιν προς το γαϊδούρι), συχνά αναφέρεται και σε πηγές ή μικρά βαθουλώματα της γης με φλεβίσιο, στη διάρκεια του χειμώνα, νερό, που το καλοκαίρι ξηραίνεται.