Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Κεραμείον\{ width=

Κεραμείον

Κεραμείον, το (στα Κεραμεία)
Εικονίζεται στη θέση αυτήν σε χάρτη του Ρεθύμνου του έτους 1925, υπό Λοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Παπαθανασίου.
Το τοπων. βρίσκεται σε λόγια μορφή, όπως έχει στον χάρτη του έτους 1925. Στη γλώσσα, όμως, του λαού το εν λόγω αρκετά συχνό τοπων. θα πρέπει, πιστεύουμε, να ακολουθούσε τη γνωστή λαϊκή εκφορά «Κεραμειά» (τα), που τον λόγο του έχει στην ύπαρξη στην περιοχή κεραμοποιείου= εργαστηρίου ειδών κεραμεικής. Πρόκειται για το γνωστό στους παλιούς Ρεθυμνιώτρες «κεραμιδαριό» του Τσουρλάκη, που λειτουργούσε μέχρι τη δεκαετία του ογδόντα,