Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Καινούρια\{ width=

Καινούρια

Καινούρια (Πόρτα), η (στη Gαινούργια) [συνοικία]
Με το εν λόγω όνομα, Καινούρια, ακουγόταν συνηθέστερα, ίσως, γειτονιά του Ρεθύμνου, που, όμως, ακουγόταν και με τα ονόματα Μαρμαρόπορτα ή Χανιόπορτα ή Πόρτα του Στρατώνα (τις επί μέρους ερμηνείες αυτών των τελευταίων ονομασιών, βλ. στα λήμματα: «Μαρμαρόπορτα«, των Νεοτέρων Χρόνων και «Γενή Καπί«
των χρόνων της Τουρκοκρατίας).
Σε πολλά, επίσης, συμβόλαια της Κρητικής Πολιτείας συναντήσαμε και συνοικία «Καινούργια Χώρα», που πιστεύουμε ότι αναφέρεται στην εν λόγω συνοικία του Ρεθύμνου.
Ειδικότερα, τη συνοικία αυτήν ο Σταυράκης την αναφέρει ως «Καινούρια», ενώ ο Ρεθεμνιώτης Γενεράλης την αλλάζει σε «Καινούρια Πόρτα». Σχετικά είναι γνωστό ότι μετά το 1870, που κτίστηκε ο νέος στρατώνας, το τείχος στην περιοχή αυτήν κατεδαφίστηκε κι έγινε ένας προμαχώνας και μια πύλη που ονομάστηκε «Καινούρια Πόρτα». Η γειτονιά, λοιπόν, Καινούρια Πόρτα (>Καινούρια) θα ήταν δίπλα σε αυτήν την πύλη, που διακρίνεται σε αρκετά ταχυδρομικά δελτάρια των αρχών του 20ου αιώνα.